Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Thông báo khảo sát ý kiến của người học về mức độ đáp ứng của trường hỗ trợ hoạt động đào tạo

Nhà trường khảo sát lấy ý kiến sinh viên đối với các hoạt động của Trường trong học kỳ 2 năm học 2015-2016: 
   + Mẫu phiếu khảo sát: http://daotao.dut.udn.vn/download/Form_KhaoSat_NguoiHoc_Khoa_Ky2_2014-2015.pdf

   + Các em sinh viên đăng nhập website http://daotao.dut.udn.vn/fb để góp ý kiến. Thời gian khảo sát: từ 24h ngày 05/05/2016 đến 24h ngày 10/05/2016.

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Tin tức - hoạt động Thông báo khảo sát ý kiến của người học về mức độ đáp ứng của trường hỗ trợ hoạt động đào tạo