Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Thông báo Kế hoạch bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp - Kỳ 2 năm 2015-2016

1. Tiến trình cụ thể để bảo vệ Đồ án Tốt Nghiệp như sau:
Ngày 26/5: Nộp giảng viên hướng dẫn
Ngày 29/6: Nộp giảng viên duyệt
Ngày 4/6: Sinh viên nhận lại đồ án
Ngày 7-8/6: Bảo vệ
Phòng Bảo vệ: F201 - F207

2. Các sinh viên điều chỉnh tên đề tài của mình tại topic của trang: nhietlanhbkdn.com

3. Thuyết minh đồ án tốt nghiệp cần tuân thủ Quy cách trình bày đồ án tốt nghiệp như file 
w3.mediafire.com/view/q0m8ccza36cmmu6/Trinh%20bay%20DATN.doc

 

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Tin tức - hoạt động Thông báo Kế hoạch bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp - Kỳ 2 năm 2015-2016