Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Đào tạo

Đào tạo

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh được thành lập trên cơ sở Bộ môn kỹ thuật nhiệt của Khoa điện. Khoa đào tạo kỹ sư nhiệt - lạnh từ năm 1982. Đến nay, Khoa đã đào tạo trên 2.000 kỹ sư, 26 thạc sĩ và 03 tiến sĩ.

Các chuyên ngành đào tạo:

+ Đại học hệ chính quy:   kể từ năm học 2009 - 2010, khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh sẽ đào tạo kỹ sư hệ chính quy theo 2 chuyên ngành:

   - Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

   - Kỹ thuật năng lượng và môi trường.

+ Cao học:   ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh, mỗi năm đào tạo 5-7 học viên  

+ Nghiên cứu sinh:  ngành Nhiệt năng Công nghiệp, mỗi năm đào tạo 1-2 NCS

 - Mục tiêu của đào tạo và cơ hội việc làm ngànhCông nghệ Nhiệt - Điện lạnh

- Mục tiêu của đào tạo và cơ hội việc làm ngành Kỹ thuật năng lượng và môi trường

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Đào tạo