Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Bộ môn Thiết bị Năng lượng

BỘ MÔN THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG

Tên cán bộ viên chức Chức vụ Lí lịch khoa học cá nhân Môn học giảng dạy
GVC.TS. Trần Thanh Sơn Trưởng bộ môn http://scv.udn.vn/ttson - Lò hơi, Tuốcbin nhà máy nhiệt điện, Lý thuyết cháy, Đồ án Lò Hơi, An toàn lao động, Năng lượng tái tạo, Đồ án tuốc bin nhà máy nhiệt điện, Nhà máy nhiệt điện nguyên tử, Xử lý nước cho lò hơi
PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Giảng dạy http://scv.udn.vn/hndong
NCS. Phạm Duy Vũ Giảng dạy http://scv.udn.vn/pduyvu
GV.ThS. Nguyễn Quốc Huy Giảng dạy http://scv.udn.vn/nqhuy
GV. KS. Ngô Phi Mạnh Giảng dạy http://scv.udn.vn/ngophimanh
KS. Nguyễn Đức Minh Cán bộ PTN

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Giới thiệu Bộ môn Thiết bị Năng lượng