Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh

BỘ MÔN KỸ THUẬT NHIỆT - LẠNH

Tên cán bộ viên chức Chức vụ Lí lịch khoa học cá nhân Môn học giảng dạy
GV.TS. Nguyễn Thành Văn Trưởng bộ môn http://scv.udn.vn/ntvan - Kỹ thuật Lạnh, Điều hòa KK, Kỹ thuật Sấy, Đồ án lạnh, Đồ án ĐHKK, Đồ án Sấy, Chuyên đề sấy, Chuyên đề lạnh, Chuyên đề ống nhiệt, Lò công nghiệp.
PGS.TS. Trần Văn Vang Giảng dạy http://scv.udn.vn/tvvang
PGS.TS. Võ Chí Chính Giảng dạy http://scv.udn.vn/vcchinh

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh