Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Nhiệt

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT

Tên cán bộ viên chức Chức vụ Lí lịch khoa học cá nhân Môn học giảng dạy
GV.TS. Thái Ngọc Sơn Trưởng bộ môn http://scv.udn.vn/tnson - Truyền nhiệt, Nhiệt Động học, Thiết bị trao đổi nhiệt, Tự động hóa Nhiệt, Đo lường nhiệt, Kỹ thuật Nhiệt, Mạng nhiệt, PP tính truyền nhiệt, Năng lượng mặt trời,
NCS. Huỳnh Ngọc Hùng Giảng dạy http://scv.udn.vn/hnhung
GV. ThS. Bùi Thị Hương Lan Giảng dạy http://scv.udn.vn/bthlan
GV. ThS. Mã Phước Hoàng  Giảng dạy http://scv.udn.vn/hoangpm
GV. ThS. Lê Thị Châu Duyên Giảng dạy http://scv.udn.vn/ltcduyen
KS. Trần Thị Mỹ Linh Cán bộ PTN

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Giới thiệu Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Nhiệt