Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Bằng khen, giải thường

nhiet khcn 5 

PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 2015

TT Hình thức khen thưởng Đối tượng Quyết định
1 Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm học 2012-2013 Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Số 5179/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.
2 Bằng khen: “Đã có thành tích đoạt giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11  năm 2011” PGS. TS. Võ Chí Chính Số 828/QĐ-LHHVN, Hà Nội ngày 26/12/2011 của Hội đồng Trung ương.
3 Bằng khen: “Đã có thành tích xuất sắc đạt giải Ba giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam” PGS. TS. Võ Chí Chính Số 2971/QĐ-TU, Đà Nẵng ngày 05/01/2012 của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng.
4 Bằng khen: “Đã có thành tích đạt giải Nhất giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2011” PGS. TS. Võ Chí Chính Số 274/QĐ-LHHVN, Hà Nội ngày 20/04/2012 của Hội đồng Trung ương.
5 Bằng khen: “Đã có thành tích xuất sắc đạt giải Nhất giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam. PGS. TS. Võ Chí Chính Số 4077/QĐ-UBND, Đà Nẵng ngày 25/05/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
6 Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm 2012 PGS.TS. Trần Văn Vang Số 1962/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 25/05/2012 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.
7 Giải Khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tp Đà Nẵng lần thứ 11. PGS. TS. Võ Chí Chính Số 32/QĐ-LHH-BTCHT, Đà Nẵng ngày 18/06/2012 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.
8 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2011-2012 PGS.TS. Trần Văn Vang Số 2481/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 09/07/2012 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.
9 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoa học Công nghệ giai đoạn 1996-2000” PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng Số 1306/GDĐT Hà Nội ngày 12/3/2001 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.
10 Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm 2001 PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng Số 1632/GDĐT Hà Nội ngày 04/4/2001 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.
11 Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm 2004 PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng Số 1614/GDĐT Hà Nội ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.
12 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2011-2012 PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng Số 750/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.
13 Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm 2013 PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng Số 751/QĐ-BGDĐT Hà Nội ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.
14 Danh hiệu Nhà giáo ưu tú PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng QĐ số 2919/QĐ/CTN ngày 11/11/2014

nhiet khcn 7

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu khoa học Bằng khen, giải thưởng