Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Đề tài, lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

a. Danh mục các đề tài NCKH của giảng  viên:

TT TÁC GIÁ TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP NĂM
1 Hoàng             Ngọc Đồng Nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy lạnh ứng dụng trong công nghệ chế biến nông, hải sản. Mã số B2010-ĐN02-54.

Cấp Bộ

           

2011
2 Hoàng             Ngọc Đồng Nghiên cứ sản xuất và thử nghiệm viên nhiên liệu sinh khối từ phế thải nông nghiệp. Mã số Đ2012-02-27. ĐHĐN 2012
3 Nguyễn Thành Văn Nghiên cứu ứng dụng năng lượng tái tạo để làm lạnh và điều hòa không khí ở Việt Nam. ĐHĐN 2012
4 Mã Phước Hoàng Nghiên cứu sử dụng năng lượng địa nhiệt tầng nông để điều hòa không khí và sưởi ấm cho hộ gia đình góp phần tiết kiệm năng lượng (Ground Source Heat Pump – GSHP). Trường 2012
5 Nguyễn Quốc Huy Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng quá trình hoạt động của lò hơi và nhà máy nhiệt điện phục vụ quá trình học tập và giảng dạy Trường 2012
6 Bùi Thị Hương Lan Nghiên cứu tính toán hệ số dẫn nhiệt của vật liệu phức hợp (The calculate to heat conductivity coefficient of mixed material) Trường 2012
7 Thái Ngọc Sơn Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Kỹ Thuật Nhiệt Trường 2012
8 Lê Thị Châu Duyên Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời cho các nhà máy công nghiệp khu vực miền Trung CB trẻ 2012
9 Ngô Phi Mạnh Nghiên cứu thiết kế hoàn thiện nhà máy nhiệt điện đốt biomass công suất 30 MW CB trẻ 2012
10 Võ Chí Chính Nghiên cứu chế tạo vật liệu cách nhiệt để làm trần các công trình xây dựng từ các phế phẩm nông nghiệp theo công nghệ ép nóng. Cấp Bộ 2013
11 Nguyễn Thành Văn Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy điều hòa không khí ứng dụng năng lượng mặt trời Cấp Bộ 2013
12 Trần Thanh Sơn Nghiên cứu quá trình hóa khí than và thiết kế chế tạo lò hóa khí phục vụ thí nghiệm ĐHĐN 2013
13 Phạm Duy Vũ Nghiên cứu mô hình hóa hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình thứ cấp nhà máy điện hạt nhân ĐHĐN 2013
14 Trần Văn Vang Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt nhiên liệu kết hợp than đá và biogas trong các nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu

Cấp Bộ

2014
15 Trần Thanh Sơn Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mô hình trạm điện pin mặt trời quy mô nhỏ có nối lưới điện. Cấp Thành phố. Số 16/2014 2014
16 Mã Phước Hoàng Nghiên cứu cải tiến lò sấy bánh tráng thủ công bằng phương pháp thu hồi nhiệt thải từ lò tráng bánh để sấy bánh tráng tại Đại Lộc, Quảng Nam cấp ĐH ĐN. Mã số DD-02-98 2014
17 Trần Thanh Sơn Nghiên cứu quá trình hóa khí biomass trong tầng sôi cấp ĐH ĐN. Mã số Đ2015-02-129 2015
18 Phạm Duy Vũ Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị nhiệt phân biomass sản xuất nhiên liệu sinh học cấp ĐH ĐN. Mã số Đ2015-02-140 2015
19 Ngô Phi Mạnh Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ thu năng lượng mặt trời gia nhiệt nước nóng giá rẻ dùng cho hộ gia đình Cấp trường. Mã số T2014-02-96 2014

b. Danh mục các bài báo, tạp chí :

TT TÁC GIẢ TÊN BÀI  BÁO TÊN TẠP CHÍ, HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM

1

Võ Chí Chính Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ngưng tụ của môi chất. Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 1(42) 2011 2011

2

Võ Chí Chính Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để chế tạo tấm Panel cách nhiệt trong dân dụng và công nghiệp. Tạp chí Năng lượng Nhiệt số 101 tháng 9/2011 2011
3 Hoàng Ngọc Đồng Xây dựng phần mềm thiết kế hệ thống sấy lạnh đối lưu để sấy nông sản. Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 3(44) 2011 2011
4 Võ Chí Chính Sử dụng nguồn nước tự nhiên để chạy máy lạnh sản xuất nước đá một giải pháp có nhiều triển vọng cho Tây Nguyên Hội thảo Khoa học lần thứ 40 2012
  Võ Chí Chính Những giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh có khả năng ứng dụng tại Việt Nam Hội thảo Khoa học lần thứ 41. Nhà XB Nông nghiệp Hà Nội. 2012
  Hoàng Ngọc Đồng Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng bơm nhiệt Tạp chí Năng lượng Nhiệt số 107 tháng 9/2012. 2012
  Hoàng Ngọc Đồng Xây dựng module xác định thông số nhiệt động của hơi nước Tạp chí Năng lượng Nhiệt số 103 tháng 1/2012. 2012
  Hoàng Ngọc Đồng Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ứng dụng bơm nhiệt trong việc đun nóng nước. Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 7(56)/2012 2012
  Hoàng Ngọc Đồng Nghiên cứu ứng dụng viên nén Biomass từ phế thải nông nghiệp cho lò hơi tầng sôi. Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 8 (57)/2012. Quyển II. 2012
  Hoàng Ngọc Đồng Một số vấn đề về đào tạo thạc sỹ ngành Nhiệt; Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9(58)/2012 2012
  Hoàng Ngọc Đồng Một số kết quả nghiên cứu sửu dụng viên nén Biomass từ phế thải làm nhiên liệu cho lò hơi tầng sôi Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9(58)/2012 2012
  Mã Phước Hoàng Tính toán Ac-quy nhiệt mặt trời Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 01 (50) 2012
  Thái Ngọc Sơn Ứng dụng module Water-IF97 để xây dựng đồ thị nhiệt động của nước và hơi nước và giải một số bài toán chuyên ngành”, Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9(58) 2012 Quyển II, Trang 69-74 2012
  Trần Văn Vang “Công nghệ thu và xử lý bụi trong các nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu” Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9 (58), Quyển II, 2012, 2012
  Phạm Duy Vũ Nghiên cứu thiết kế, ứng dụng thiết bị đo lưu lượng quạt gió sử dụng trong công nghiệp Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9,Quyển II năm 2012, Tr:120 - 125 2012
  Hoàng Ngọc Đồng Nghiên cứu, đề xuất mô hình sấy lạnh kết hợp hai chế độ nhiệt đô cao và nhiệt độ thấp. Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 10(71)/2013. 2013
  Trần Văn Vang Bài báo “Nghiên cứu sản xuất biogas ở các nhà máy chế biến tinh bột sắn” Giấy xác nhận. 2013
  Phạm Duy Vũ Nghiên cứu hiệu quả kinh tế và đánh giá ô nhiễm môi trường từ khói thải khi chuyển đổi lò hơi đốt dầu sang đốt phụ phẩm nông nghiệp Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 8(69)/2013 2013
  Võ Chí Chính Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hội nghị Khoa học hưởng ứng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 2014
  Hoàng Ngọc Đồng Nghiên cứu sử dụng lỏng Nito cho dao mổ lạnh ở Việt Nam Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 05(78)/2014. 2014
  Trần Thanh Sơn Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò hóa khí phục vụ nghiên cứu Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 05(78)/2014. 2014
  Trần Thanh Sơn Nghiên cứu sử dụng chương trình SSAT để đánh giá hệ thống hơi trong công nghiệp Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 03(76)/2014 2014
  Trần Văn Vang Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm mô hình máy lạnh hấp thụ mặt trời sử dụng ZEOLITE- Nước Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật ĐHSPKT HCM số 27 (2014) 2014
  Trần Văn Vang Nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy bã sắn sử dụng thiết bị sấy thùng quay phân ly ba vòng Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật ĐHSPKT HCM số 28 (2014) 2014
  Phạm Duy Vũ Mô hình hóa hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình nhiệt của nhà máy điện hạt nhân bằng phần mềm mô phỏng. Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 1(74) 2014 Quyển 1 2014
  Phạm Duy Vũ Nghiên cứu thực nghiệm động cơ Savonius phát điện chiếu sáng phù hợp với năng lượng gió dọc theo bờ biển TP.Đà Nẵng Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 6(79) 2014 Quyển 1 2014
  Hoàng Ngọc Đồng Nghiên cứu ứng dụng máy lạnh ghép tầng trong kỹ thuật bảo quản máu và các chế phẩm từ máu

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 01(86) 2015.

2015
  Mã Phước Hoàng Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải từ lò tráng bánh để sấy bánh tráng.  Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 01(86) 2015 Trang 62 2015

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu khoa học Đề tài, lĩnh vực nghiên cứu giảng viên