Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Sách và giáo trình

1. PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng:

TT TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN THỜI GIAN
1 Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng Nhiệt Kỹ thuật Nhà xuất bản Giáo dục 1999
2 Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng Bài tập kỹ thuật nhiệt Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 1999
3 Phan Quang Xưng, Hoàng Ngọc Đồng Kỹ thuật Nhiệt điện Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2002
4 Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân Lò hơi và Thiết bị đốt Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2008
5 Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân Tính nhiệt thiết bị lò hơi NXB Xây dựng. 2014
6 Hoàng Ngọc Đồng, Thái Ngọc Sơn Kỹ thuật Nhiệt. NXB Xây dựng 2015

giaotrinhthaydong

 2. PGS.TS. Trần Văn Vang:

TT TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN THỜI GIAN
1 Trần Văn Vang Bài tập Kỹ thuật Nhiệt Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2011
2 Trần Văn Vang Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2012

thayvang 

 3. PGS.TS. Võ Chí Chính:

TT TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN THỜI GIAN
1 Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2003
2 Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận Hệ thống máy và thiết bị lạnh Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2004
3 Võ Chí Chính Giáo trình điều hòa không khí và thông gió Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2005
4 Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng, Lê Quốc, Lê Hoài Anh Kỹ thuật nhiệt Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2006
5 Võ Chí Chính

Điều hòa không khí ứng dụng

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2011

 thayvochichinh

 

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu khoa học Sách và Giáo trình