Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Cựu Sinh viên

Thống kê việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015 sau 1 năm

Chuyên mục: Cựu Sinh viên

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SVTN NĂM 2015 SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

SL đánh giá Số lượng trả lời Có việc làm Tự tạo việc làm Công việc đúng ngành đào tạo  Mức thu nhập/tháng
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ <5 triệu Từ 5-8 triệu >8triệu
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
     99   69    69%    58   84%    0    0%   58   100%    11    19%    34    59%    13    22%

Danh sách liên lạc các khóa

Chuyên mục: Cựu Sinh viên

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - ĐIỆN LẠNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Khóa/lớp Họ và tên Địa điểm Điện thoại
    82N Trần Bảo Sài Gòn 0903.609278
    88N Lê Kỳ Sơn Sài Gòn 0908.319807
    89N Lê Xuân Công Sài Gòn 0913.924529
    91N Nguyễn Thị Tâm Thanh Sài Gòn 0906.327673
    92N Huỳnh Công Lý Sài Gòn 0903.314316
    93N Lê Tấn Toàn Sài Gòn 0914.667507
    95N Trần Hiệp Sài Gòn 0903.027848
    96N Phạm Đức Hiền Sài Gòn 0908.686025
    97N Bùi Thị Hương Lan Đà Nẵng 0982.123951
    98N Bùi Huy Phương Đà Nẵng 0985.010337
    99N Nguyễn Thị Hồng Phúc Sài Gòn 0909.355801
    01N Trần Văn Hưng Sài Gòn 0978.829829
    02N Lê Thị Thủy Đà Nẵng 0983.890700
    03N Lê Thanh Hùng Đà Nẵng 0905.678913
    04N Nguyễn Quốc Huy Đà Nẵng 0972.940849
    05N Nguyễn Văn Toàn Hà Nội 0902.357586
    06N Dương Phan Quốc Vĩ Sài Gòn 0934.848991
    07N Tôn Nữ Bảo Minh Đà Nẵng 0905.757196
    08N Nguyễn Châu Đà Nẵng 0905.093553
    09N Nguyễn Văn Hiệp Đà Nẵng 0935.170691
    10N Võ Văn Đại Hà Nội 0120.3371211

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Cựu Sinh viên