Thứ tư, 01 24th

Last updateFri, 31 Mar 2017 2pm

Thống kê việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015 sau 1 năm

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SVTN NĂM 2015 SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

SL đánh giá Số lượng trả lời Có việc làm Tự tạo việc làm Công việc đúng ngành đào tạo  Mức thu nhập/tháng
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ <5 triệu Từ 5-8 triệu >8triệu
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
     99   69    69%    58   84%    0    0%   58   100%    11    19%    34    59%    13    22%

Liên hệ

  • Add: 54 Nguyễn Lương Bằng
    Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tel: (+0511) 3 842 366
Bạn đang ở: Home Cựu Sinh viên Thống kê việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015 sau 1 năm