nhietlanh

Go to content

Main menu:


Thời gian:
Thời gian tổ chức hội nghị:          22/09/2017
- Hạn nộp tóm tắt bài báo:             15/05/2017
- Hạn nộp toàn văn bài báo:           16/07/2017 
- Thông báo chấp nhận bài báo:    31/08/2017
 
Địa điểm: 
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 
54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
Nhằm hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập ngành, khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia với chủ đề:
“Công nghệ Nhiệt-Lạnh hướng tới phát triển bền vững”

Ban tổ chức hội nghị kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước viết bài báo khoa học và báo cáo tham luận cho hội thảo:

Các lĩnh vực khoa học:
- Công nghệ Nhiệt
- Công nghệ Lạnh và Điều hòa không khí
- Công nghệ Sấy và bảo quản thực phẩm
- Công nghệ Năng lượng tái tạo
- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
- Chính sách quản lý năng lượng
 
 
Back to content | Back to main menu